Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Thống kê

THANH TOÁN

 

Tài Khoản Thanh Toán:

** 1/ Tài Khoản Cá Nhân:

- Ngân Hàng Sacombanks    -    CN : Gò Vấp

- Chủ Tài Khoản: Võ Thành Tiến

- Số Tài Khoản: 060003963309

* Lưu Ý: Khách hàng không lấy hóa đơn đỏ nên chuyển vào tài khoản cá nhân.

 

** 2/ Tài Khoản Công Ty:

- Công Ty TNHH MTV TM DV Thiên Tân Tiến

- Ngân Hàng Sacombanks     -     CN : Gò Vấp

- Số Tài Khoản: 060030532141